حاضرین در سایت

ما 39 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

دفتر مرکزی

مدیریت:

موسس شرکت :

جناب آقای دکتر حسن دهقان

 

مدیر عامل:

خانم فاطمه زارع بیدکی


 

مالی و ادرای:

خانم ابراهیمی


جناب آقای مهندس طباطبائی


جناب آقای مهندس صانعی


 

فنی:

خانم دکتر مریم احمدی


جناب آقای دکتر حسن دهقان


جناب آقای دکتر حسین دهقان


 

فروش:

خانم مهندس غلامزاده


جناب آقای مهندس شرقی


جناب آقای مهندس نبی زاده


 

مسئول کارشناس تحقیقات:

آقای دکتر حسین دهقان


 

مسئول بازرگانی خارجی:

آقای مهندس روزبه تسکینی


 

 

 مسئول بازرگانی:

خانم مهندس غلامزاده