حاضرین در سایت

ما 34 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اسيدي فاير

تاثيرات مثبت اسيدي فاير  

 

 اسيدي فاير:  

 

   - بروز بيماري هاي گوارشي را کاهش مي دهد

    -با کاهش PH باکتري هاي مضر از بين مي روند ولي باکتري هاي مفيد حفظ مي شوند

   -در جوجه ها از آنجايي که ترشح اسيد کم است استفاده از اسيد فاير مي تواند اين قضيه را جبران نمايد و بعنوان محافظت کننده دستگاه گوارش مي باشد

   -از طرفي چون اولين مرحله هضم پروتئين ها با اسيد انجام مي شود اسيدي فايرها در هضم پروتئين موثر است

   -تاثير مثبت بر روي پرزهاي روده و در نتيجه مقاوم شدن عليه کوکسيديوز

   -در هنگام تنش گرمايي استفاده دارد و باعث کاهش تلفات تا 9% مي گردد معمولا در زمان تنش گرمايي کربنات پتاسيم مي دهيم و با اسيدي فاير مي توان ميزان پتاسيم خون را بالا نگه داشت

   -در کنترل آسيت مهم است

   -اسيدي فاير روي قارچ و باکتري و کپک موثر است

 

ترکيبات موجود در اسيدي فاير اولتيميت اسيد:

   -اسيد فرميک

    -اسيد آستيک

    -اسيد پروپيونيک

    -اسيد لاکتيک

    -اسيد سوربيک

    -روي و مس با فرم کيلاته دارد که جذب بالاتري دارد

 

در پايان دوره استفاده از اسيدي فاير چند اهميت دارد:

   -از آنجايي که در پايان دوره دوره آنتي بيوتيک منع مصرف دارد مي تواند منجر به مقاومت بدن پرنده گردد و همچنين

منجر به حفظ آب ميان بافتي مي گردد و وزن بدن پرنده بيشتر شده و گوشت آن ترد مي شود

   -در آلودگي به سالمونلا وقتي اسيدي فاير مي دهيم آنتريت کمتري خواهد داشت

   -FCR بهتر مي شود

   -هدف نهايي اين است که PH به 4برسد

   -بهترين حالت اين است که سه روز در هفته استفاده گردد

   -در مواقع تغيير جيره و در مواقعي که دانه هضم نشده در مدفوع وجود دارد توصيه مي گردد