حاضرین در سایت

ما 41 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

سیکل استروس

سیکل استروس در گاو


تنظیم اندوکرین و اتفاقات سیکل فحلی در گاو و تلیسه ها


چرخه ی سیکل استروس در گاو به عنوان چرخه ی وقایع اندوکرینی به همراه تغییرات مورفولوژیکی


در دستگاه تناسلی گاو و ویژگیهای خاص رفتاری شناخته شده است که شامل 4 فاز میباشد