حاضرین در سایت

ما 31 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مکانیسم لوتئولیز

مکانیسم لوتئولیز در مدت سیکل استروس در گاو


لوتئولیز بین روزهای 16 تا 17 بعد از استروس در گاو شروع می شود. بافت لوتئال گاو معمولا تا


بعد از روز 4 استروس پاسخ به PGF2α  نمیدهد.


2 مکانیسم عمده ی لوتئولیز تشخیص داده شده است:


←کاهش جریان خون در جسم زرد:


کاهش سریع جریان خون در جسم زرد به عنوان یکی ازاقدامات اصلی لوتئولیتیک PGF2α گزارش


شده است.

طبق ازمایشات مختلف کاهش جریان خون جسم زرد 8 ساعت پس از تزریق PG همزمان با لوتئولیز


بود و کاهش حجم جسم زرد اولین علامت مشاهده شده بود.


←تاثیر مستقیم بر روی سلول های لوتئال


تاثیر مستقیم PG بر روی سلولهای جسم زرد ، باعث 2 نتیجه منجمله کاهش سنتز cAMP (که به


صورت نرمال در پاسخ به LH تولید میشود) و مهار عمل استروئید سازی cAMP می شود.


این اثرات بعدا به دلیل کاهش تعداد گیرنده های LH تقویت می شوند.این نظریه بعدا توسط نتیجه ی


یک مطالعه پشتیبانی شد که این مطالعه  نشان داد کاهش PG ناشی از غلظت پروژسترون پلاسما ،


قبل از کاهش حجم جسم زرد و جریان خون لوتئال رخ میدهد.